YUM CHINA HOLDINGS INC

9987 HKEX
9987
YUM CHINA HOLDINGS INC HKEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 9987

Aktualna sytuacja finansowa YUM CHINA HOLDINGS INC

Łączne aktywa 9987 dla Q1 22 to 99.02B HKD, 3.97% mniej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 6.55% w Q1 22 do 38.63B HKD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję