CON AERO TECH
232 HKEX

232
CON AERO TECH HKEX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Podsumowanie finansowe CON AERO TECH wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa 232 wynosi 1.2B.

Dochody
Następny:
Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne