SUWARY

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy SUW

Aktualna sytuacja finansowa SUWARY

Łączne aktywa SUW dla Q1 23 to 178.57M PLN, 1.44% mniej niż poprzednie Q3 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.54% w Q1 23 do 71.74M PLN.

Q1 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: PLN
Q1 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję