BOWIM

BOW GPW
BOW
BOWIM GPW
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

BOW financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa BOWIM

Aktywa ogółem spółki BOW za Q3 21 wynoszą 738.61M, czyli 15.70% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 15.86% w Q3 21 do 478.77M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję