BIOTON

BIO GPW
BIO
BIOTON GPW
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe BIO

Aktualna sytuacja finansowa BIOTON

Total assets of BIO for Q3 21 is 866.05M PLN, 1.30% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 11.01% in Q3 21 to 243.21M PLN.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję