HANDLOWY

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne BHW

HANDLOWY przegląd dywidend

Dywidendy BHW są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 9.00 PLN. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 9.18%.