XILINX INC. DL-,01
XIX FWB

XIX
XILINX INC. DL-,01 FWB
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

XIX financial statements

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla XILINX INC. DL-,01

Wolne przepływy pieniężne spółki XIX za Q1 21 wynoszą 314.29M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki XIX wyniosły 887.91M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 930.16M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne