VOESTALPINE AG

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy VAS

Główne dane i wskaźniki finansowe dla VOESTALPINE AG

Wskaźnik Cena/Sprzedaż spółki VAS wynosi 0.29. Wartość firmy/EBITDA wynosi 2.88. Za poprzedni 2021 zatrudniali 48.31k pracowników.

Statystyki
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
‪0‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: EUR
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Aktualny
Kluczowe statystyki
Razem Akcje Zwykłe pozostające w obrocie
Wskaźniki wyceny
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do sprzedaży
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Stosunek ceny do wartości księgowej
Wartość przedsiębiorstwa
Wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA
Wskaźniki rentowności
Rentowność aktywów %
Rentowność kapitału własnego %
Rentowność zainwestowanego kapitału %
Marża brutto%
Marża operacyjna %
Marża EBITDA %
Marża netto %
Wskaźniki płynności
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej
Aktualny stosunek
Rotacja zapasów
Rotacja aktywów
Wskaźniki wypłacalności
Współczynnik dług/aktywa
Wskaźnik zadłużenia do kapitału
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do aktywów ogółem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego ogółem