TOTALENERGIES SE EO 2,50

TOTB FWB
TOTB
TOTALENERGIES SE EO 2,50 FWB
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe TOTB

Aktualna sytuacja finansowa TOTALENERGIES SE EO 2,50

Łączne aktywa TOTB dla Q1 22 to 291.72B EUR, 13.05% więcej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 17.25% w Q1 22 do 184B EUR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję