LUKOIL SP.ADR RL-,025

LUK FWB
LUK
LUKOIL SP.ADR RL-,025 FWB
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

LUK financial statements: Rachunek zysków i strat

Sprawozdania finansowe LUKOIL SP.ADR RL-,025, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód spółki LUK za ostatni kwartał wynosi 29.80B i jest o 22.53% wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dochód netto za Q3 21 wynosi 2.26B.

TTM
Zysk brutto
Przychody ogółem
Cost of goods sold
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód Operacyjny
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Pretax income
Equity in earnings
Podatki
Non-controlling/minority interest
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Net income before discontinued operations
Działalność zaniechana
Dochód netto
Korekta rozwodnienia
Preferred dividends
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Basic earnings per share (Basic EPS)
Diluted earnings per share (Diluted EPS)
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDA
EBIT
Koszty operacyjne ogółem