LUKOIL SP.ADR RL-,025

LUK FWB
LUK
LUKOIL SP.ADR RL-,025 FWB
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

LUK financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa LUKOIL SP.ADR RL-,025

Aktywa ogółem spółki LUK za Q3 21 wynoszą 78.72B, czyli 4.77% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 0.76% w Q3 21 do 25.24B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję