ESCO TECH

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy ET7

Aktualna sytuacja finansowa ESCO TECH

Łączne aktywa ET7 dla Q2 23 to 1.55B EUR, 1.21% więcej niż poprzednie Q1 23. Łączne zobowiązania wzrosły o 3.97% w Q2 23 do 555.27M EUR.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: EUR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję