ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON

EBK FWB
EBK
ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON FWB
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe EBK

Aktualna sytuacja finansowa ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON

Łączne aktywa EBK dla Q1 22 to 82.11B EUR, 5.12% mniej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 7.95% w Q1 22 do 71.82B EUR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję