MISUMI CO LTD
7441 FSE

7441
MISUMI CO LTD FSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa MISUMI CO LTD

Aktywa ogółem spółki 7441 za Q1 21 wynoszą 34.97B, czyli 0.82% więcej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania wzrosły o 1.31% w Q1 21 do 17.45B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję