VALNEVA SE

VLA EURONEXT PARIS
VLA
VALNEVA SE EURONEXT PARIS
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe VLA

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla VALNEVA SE

VLA bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q1 22 wynosi -38.13M EUR. W przypadku 2021 wolny przepływ środków pieniężnych VLA wyniósł -23.69M EUR, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł 68.54M EUR.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne