VALNEVA SE

VLA EURONEXT PARIS
VLA
VALNEVA SE EURONEXT PARIS
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe VLA

Aktualna sytuacja finansowa VALNEVA SE

Łączne aktywa VLA dla Q1 22 to 777.71M EUR, 4.38% więcej niż poprzednie Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 5.80% w Q1 22 do 629.3M EUR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję