A.S.T. GROUPE

Na zamknięciu
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy ALAST

Podsumowanie finansowe A.S.T. GROUPE wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa ALAST to 27.329M EUR

Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne
Dochody
Następny:
Przychód