ADEUNIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ALARF

Sprawozdania finansowe ADEUNIS, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód firmy ALARF za ostatnie półrocze wyniósł 2.77M EUR i jest o 3.36% wyższy niż w poprzednim półroczu. Dochód netto na H2 22 to -214.00k EUR.

‪0‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EUR
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku