ARKEMA
AKE EURONEXT PARIS

AKE
ARKEMA EURONEXT PARIS
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa ARKEMA

Aktywa ogółem spółki AKE za Q2 21 wynoszą 11.85B, czyli 6.48% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 6.50% w Q2 21 do 6.76B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję