ROWAD TOURISM (AL ROWAD)

ROTO EGX
ROTO
ROWAD TOURISM (AL ROWAD) EGX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

ROTO financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ROWAD TOURISM (AL ROWAD)

Aktywa ogółem spółki ROTO za Q2 21 wynoszą 456.02M, czyli 5.03% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 10.13% w Q2 21 do 144.5M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję