EL EZZ ALDEKHELA STEEL - ALEXANDRIA

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy IRAX

EL EZZ ALDEKHELA STEEL - ALEXANDRIA przegląd dywidend

Dywidendy IRAX są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 60.00 EGP. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 7.25%.