EL EZZ ALDEKHELA STEEL - ALEXANDRIA

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne IRAX

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla EL EZZ ALDEKHELA STEEL - ALEXANDRIA

IRAX bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q1 23 wynosi 4.37B EGP. W przypadku 2022 wolny przepływ środków pieniężnych IRAX wyniósł 15.39B EGP, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł 18B EGP.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Waluta: EGP
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
TTM
Środki Pieniężne z Działalności OperacyjnejWzrost rok do roku
Środki Pieniężne z Działalności InwestycyjnejWzrost rok do roku
Środki Pieniężne z Działalności FinansowejWzrost rok do roku
Wolne przepływy pieniężneWzrost rok do roku