EL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS

ELNA EGX
ELNA
EL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS EGX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

ELNA financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa EL NASR FOR MANUFACTURING AGRICULTURAL CROPS

Aktywa ogółem spółki ELNA za Q1 21 wynoszą 67.21M, czyli 1.35% mniej niż za poprzedni Q3 20. Łączne zobowiązania wzrosły o 2.47% w Q1 21 do 27.74M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję