SUNRUN INC. DL-,0001

3S9 DUS
3S9
SUNRUN INC. DL-,0001 DUS
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 3S9

Aktualna sytuacja finansowa SUNRUN INC. DL-,0001

Łączne aktywa 3S9 dla Q3 21 to 13.89B EUR, 6.80% więcej niż poprzednie Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 10.34% w Q3 21 do 7.38B EUR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję