DUBAI FINANCIAL

DFM DFM
DFM
DUBAI FINANCIAL DFM
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

DFM financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa DUBAI FINANCIAL

Aktywa ogółem spółki DFM za Q3 21 wynoszą 9.89B, czyli 2.74% mniej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 12.05% w Q3 21 do 2.05B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję