BACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATION

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy BAC

Aktualna sytuacja finansowa BACTECH ENVIRONMENTAL CORPORATION

Łączne aktywa BAC dla Q4 22 to 1.14M CAD, 31.72% mniej niż poprzednie Q3 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 11.94% w Q4 22 do 3.09M CAD.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: CAD
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję