BARBEQUE-NATION HOSPITALITY LI
BARBEQUE BSE

BARBEQUE
BARBEQUE-NATION HOSPITALITY LI BSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Podsumowanie finansowe BARBEQUE-NATION HOSPITALITY LI wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa BARBEQUE wynosi 43.593B.

Dochody
Następny:
Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne