AGNICO EAGLE MINES LTD
AEM/N BMV

AEM/N
AGNICO EAGLE MINES LTD BMV
Handluj teraz
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Handluj teraz

Sprawozdania finansowe

Główne dane i wskaźniki finansowe dla AGNICO EAGLE MINES LTD

Wskaźnik Cena/Sprzedaż spółki AEM/N wynosi 4.36. Wartość firmy/EBITDA wynosi 8.87. Za poprzedni 2020 zatrudniali 11.42k pracowników.

Aktualny
Kluczowe statystyki
Razem Akcje Zwykłe pozostające w obrocie
Float shares outstanding
Liczba pracowników
Liczba akcjonariuszy
Wskaźniki wyceny
Price to earnings ratio
Price to sales ratio
Price to cash flow ratio
Price to book ratio
Wartość przedsiębiorstwa
Wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA
Wskaźniki rentowności
Rentowność aktywów %
Rentowność kapitału własnego %
Rentowność zainwestowanego kapitału %
Gross margin %
Marża operacyjna %
EBITDA margin %
Marża netto %
Wskaźniki płynności
Quick ratio
Current ratio
Rotacja zapasów
Asset turnover
Wskaźniki wypłacalności
Debt to assets ratio
Wskaźnik zadłużenia do kapitału
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do aktywów ogółem