PETROBRAS PN N2 PETR4

PETR4 BMFBOVESPA
PETR4
PETROBRAS PN N2 BMFBOVESPA
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

PETR4 Wykres

Handluj PETR4 z zaufanymi brokerami na TradingView Otwórz konto

Ocena analityka

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Minerały energetyczne
Branża: Zintegrowane przedsiębiorstwa naftowe
Petroleo Brasileiro SA Petrobras to brazylijski koncern naftowo-gazowy. Działalność spółki podzielona jest na pięć obszarów biznesowych: Poszukiwania i Produkcja (E&P) - głównie poszukiwanie, budowanie infrastruktury i eksploatacja złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i gazu płynnego (NGL) na terenie Brazylii oraz za granicą, Rafinacja, Transport i Marketing - głównie dotyczy rafinacji, logistyki, transportu i sprzedaży ropy naftowej i jej pochodnych, eksportu etanolu oraz wydobycia i przetwarzania gazów łupkowych, Gaz i Energia - transport i sprzedaż LNG i gazu ziemnego oraz wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, Dystrybucja - dystrybucja produktów ropopochodnych za pośrednictwem własnej sieci sprzedaży oraz sieci hurtowni, Biopaliwa - produkcja biodiesla i jego pochodnych, a także działalność związana z etanolem. Spółka operuje na terenie oby Ameryk, w Afryce, Azji i Europie.