LE LIS BLANCON NM
LLIS3 BMFBOVESPA

LLIS3
LE LIS BLANCON NM BMFBOVESPA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

LLIS3 financial statements

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla LE LIS BLANCON NM

Wolne przepływy pieniężne spółki LLIS3 za Q2 21 wynoszą 25.66M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki LLIS3 wyniosły -362.07M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -352.04M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne