COSERN ON

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy CSRN3

Aktualna sytuacja finansowa COSERN ON

Łączne aktywa CSRN3 dla Q1 23 to 5.44B BRL, 3.30% więcej niż poprzednie Q4 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.98% w Q1 23 do 3.9B BRL.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: BRL
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję