TELEFONICA,S.A TEF

TEFBME
TEF
TELEFONICA,S.ABME
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Communications
Branża: Specialty Telecommunications
Telefonica, S.A. to spółka działająca w branży telekomunikacyjne na terenie Europy i Amerki Łacińskiej. Spółka dostarcza usługi z zakresu technologii mobilnych, telefonii naziemnej oraz technologii cyfrowych. Spółka operuje w ramach następujących segmentów organizacyjnych: Telefonica Spain (rynek hiszpański), Telefonica Brazil (rynek brazylijski), Telefonica Germany (rynek niemiecki), Telefonica United Kingdom (rynek brytyjski) and Telefonica Hispanoamerica (rynki krajów takich jak Argentyna, Chile, Peru, Kolumbia, Meksyk, Wenezuela, Ekwador czy Urugwaj). Każdy z tych sektorów świadczy usługi z zakresu łączności przewodowej i bezprzewodowej, oferuje usługi przyłączenia do internetu, dostarcza sygnał telewizyjny oraz oferuje szereg usług cyfrowych z uwzględnieniem specyfiki rynkowej danego kraju. Spółka posiada w ofercie szeroki wybór usług i produktów z zakresu technologii mobilnych i pokrewnych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W ofercie spółki znajdują się także usługi takie jak telewizja naziemna, dostęp do internetu, szereg usług multimedialnych oraz rozwiązania informatyczne dla firm. Spółka posiada także w ofercie rozwiązania oparte na technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things).