COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne LOG

Aktualna sytuacja finansowa COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A.

Ten raport finansowy podsumowuje aktywa LOG – to, co spółka posiada, pasywa – to, co jest winna innym, oraz kapitał własny – różnicę między poprzednimi pozycjami.

‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: EUR
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję