AENA, S.M.E., S.A AENA

AENA BME
AENA
AENA, S.M.E., S.A BME
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Transport
Branża: Inne środki transportu
Aena SA to hiszpańska spółka zajmująca się zarządzaniem portami lotniczymi. Spółka operuje w ramach czterech segmentów organizacyjnych: Porty lotnicze (podzielony na dwa podsegmenty - Aeronautyka, który zajmuje się głównie zarządzaniem portami lotniczymi, obsługą pasów startowych, ochroną obiektów lotniczych, obsługą floty i pasażerów, obsługą bagażową czy dostarczaniem paliwa oraz podsegment komercyjny, który dotyczy przede wszystkim działalności związanej ze sklepami bezcłowych, restauracjami, wypożyczalniami samochodów, usługami bankowymi czy marketingowymi), Usługi pozalotnicze (zarządzanie nieruchomościami takimi jak parkingi, magazyny czy grunty budowlane), segment międzynarodowy (działalność prowadzona przez spółkę zależną Aena Desarrollo Internacional SA, która inwestuje w porty lotnicze w Meksyku, Kolumbii czy Wielkiej Brytanii) oraz Inne (działalność korporacyjna). Spółka oferuje usługi turystyczne, zarządza hubami lotniczymi, regionalnymi portami lotniczymi, heliportami i innymi obszarami związanymi z aeronautyką. Spółka obsługuje połączenia z Europą, obiema Amerykami, Azją oraz Afryką.