GLOBAL YAT. HOLDING

GLYHO BIST
GLYHO
GLOBAL YAT. HOLDING BIST
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe GLYHO

Aktualna sytuacja finansowa GLOBAL YAT. HOLDING

Łączne aktywa GLYHO dla Q1 22 to 16.96B TRY, 12.48% więcej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 13.90% w Q1 22 do 14.36B TRY.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję