IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N

IVU BER
IVU
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N BER
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe IVU

Aktualna sytuacja finansowa IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N

Łączne aktywa IVU dla Q4 21 to 136.34M EUR, 10.78% więcej niż poprzednie Q3 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 8.73% w Q4 21 do 68.46M EUR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję