IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N

IVU BER
IVU
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N BER
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

IVU financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N

Aktywa ogółem spółki IVU za Q3 21 wynoszą 123.07M, czyli 1.67% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 1.70% w Q3 21 do 62.97M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję