QORVO INC.DL -,0001

2QO BER
2QO
QORVO INC.DL -,0001 BER
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

2QO financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa QORVO INC.DL -,0001

Aktywa ogółem spółki 2QO za Q1 21 wynoszą 6.13B, czyli 0.20% mniej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.31% w Q1 21 do 2.21B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję