LA ROSA SOFRUCO SA

SOFRUCO BCS
SOFRUCO
LA ROSA SOFRUCO SA BCS
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

SOFRUCO financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa LA ROSA SOFRUCO SA

Aktywa ogółem spółki SOFRUCO za Q2 21 wynoszą 93.47B, czyli 1.51% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 3.31% w Q2 21 do 48B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję