FREEPORT-MCMORAN

FCX BCS
FCX
FREEPORT-MCMORAN BCS
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

FCX financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa FREEPORT-MCMORAN

Aktywa ogółem spółki FCX za Q3 21 wynoszą 46.92B, czyli 3.26% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania spadły o 0.47% w Q3 21 do 24.39B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję