COLBUN S.A

COLBUN BCS
COLBUN
COLBUN S.A BCS
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe COLBUN

Aktualna sytuacja finansowa COLBUN S.A

Total assets of COLBUN for Q3 21 is 5.80T CLP, 23.22% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 14.67% in Q3 21 to 2.62T CLP.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję