TERNIUM ARGENTINA

TXAR BYMA
TXAR
TERNIUM ARGENTINA BYMA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

TXAR financial statements

Aktualna sytuacja finansowa TERNIUM ARGENTINA

Aktywa ogółem spółki TXAR za Q2 21 wynoszą 377.08B, czyli 16.81% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 15.94% w Q2 21 do 46.82B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję