PAMPA ENERGIA S.A PAMP

PAMP BYMA
PAMP
PAMPA ENERGIA S.A BYMA
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Usługi komunalne
Branża: Urządzenia elektryczne
Pampa Energia S.A. to spółka działająca w branży energetycznej. Przedsiębiorstwo, poprzez szereg spółek zależnych, zajmuje się produkcją, przesyłem oraz sprzedażą energii elektrycznej na terenie Argentyny. Działalność spółki podzielona jest na sektory: Produkcja, Przesył, Sprzedaż, Ropa i Gaz oraz Zarządzanie holdingiem. Sektor produkcyjny to przede wszystkim bezpośrednie i pośrednie udziały w kapitale spółek takich jak Central Piedra Buena S.A., Central Termica Guemes S.A., Central Termica Loma de la Lata S.A. czy Pampa Comercializadora S.A. oraz inwestycje w spółki z branży produkcji energii elektrycznej. Sektor przesyłowy to głównie pośrednie inwestycje w udziały spółki Compania Inversora en Transmision Electrica Citelec S.A. Sektor dystrybucyjny opiera się na pośrednim inwestowaniu w spółki Electricidad Argentina S.A. oraz Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Sektor Ropa i Gaz to głównie inwestycje w spółkę Petrolera Pampa S.A. Sektor holdingowy to przede wszystkim działania inwestycjne.