BOUGAINVILLE COPPER LIMITED

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy BOC

Aktualna sytuacja finansowa BOUGAINVILLE COPPER LIMITED

Łączne aktywa BOC dla H2 22 to 45.79M AUD, 1.99% mniej niż poprzednie H1 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.53% w H2 22 do 4.68M AUD.

‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: AUD
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję