Kod źródłowy

Kod źródłowy odnosi się do podstawowych instrukcji programowania i logiki, które zasilają kryptowalutę lub projekt. Zwykle jest przechowywany w repozytorium, takim jak GitHub, i jest publicznie dostępny dla programistów do przeglądania, audytowania, modyfikowania i współtworzenia bazy kodu. Projekty typu open source zachęcają do przejrzystości, współpracy i zaangażowania społeczności, ponieważ programiści mogą sugerować ulepszenia, zgłaszać błędy i proponować nowe funkcje w oparciu o kod źródłowy.