Import gazu ziemnego z Rosji (NGIR)

Ilość gazu ziemnego importowanego z Rosji.

Wszystkie kraje, dla których dostępny jest NGIR, wymieniono poniżej:

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Estonia
 • Strefa euro
 • Unia Europejska
 • Finlandia
 • Niemcy
 • Łotwa
 • Macedonia
 • Polska
 • Serbia
 • Hiszpania
 • Turcja