Miesięczny PKB, r/r (MGDPYY)

Miara rocznej zmiany skorygowanej o inflację wartości wszystkich towarów i usług wytwarzanych przez gospodarkę.

Wszystkie kraje, dla których dostępny jest MGDPYY, wymieniono poniżej:

 • Argentyna
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Finlandia
 • Gruzja
 • Kazachstan
 • Kirgistan
 • Meksyk
 • Peru
 • Rosja
 • Wielka Brytania