Indeks cen domów, m/m (HPIMM)

Miara miesięcznych zmian cen domów jednorodzinnych.

Wszystkie kraje, dla których dostępny jest HPIMM są wymienione poniżej::

  • Australia
  • Kanada
  • Irlandia
  • Norwegia
  • Wielka Brytania
  • Stany Zjednoczone