Indeks cen zbóż (CRLPI)

Miara miesięcznej zmiany międzynarodowych cen zbóż.