Indeks cen mięsa (MPI)

Miara miesięcznej zmiany międzynarodowych cen mięsa.